Implementering

Lågaffektiva verktygslådorna (Bo Hejlskov Elvén)

Hantera det situationer som uppstår.

Utvärdera för att förstå vad som hände.

Förändra så att det inte händer igen.

Såhär kan en Implementering se ut;

1. Medvetandegöra – varför skall arbeta med Lågaffektivt Bemötande

En föreläsning/utbildning. Utbildning och Föreläsning

Ledningsbeslut

https://jennielinde.com/2019/05/12/strack-ut-en-hand/

2. Färdighetsträning – påbörjar implementeringen

Handledning, med inslag av utbildning, för att skapa fördjupad kunskap om förhållningssättet

Handledning till Ledningsfunktioner

Handledning personalgrupp

Handledande stöd i verksamheten

Handledning i enskilt ärende

Handledning efter incident

Handledande stöd vid upprättande av handlingsplaner

Stöd i att se över ev. anpassningar av den fysiska miljön.

https://jennielinde.com/2018/12/05/simma-lugnt-under-olika-omstandigheter/

 3. Självständighetsfasen – implementeringen är säkrad

Verksamheten utser egna implementeringsstödjare som tillsammans med chef handleder personalgruppen kring enstaka händelser och i bemötandet av de personer de arbetar med.

Verksamhetens implementeringsstödjare får, utefter behov, fortsatt handledning för att säkra att förhållningssättet bibehålls.

https://jennielinde.com/2019/03/05/nar-inget-motstand-finns/

4. Dokumentation

Dokumentation avspeglar sättet vi arbetar på.

Efter incident/avvikelse görs en utvärdering. Vid denna utvärdering ställs alla frågor på ett sätt så att de placerar ansvaret hos personalen, först då kan vi skapa en plan för förändring .

Jag erbjuder hjälp att ta fram enkla utvärderingsmallar som passar er verksamhet.