Om

Jag driver företaget Lågaffektivt Bemötande i Vardagen för att kunna erbjuda skräddarsytt stöd till olika typer av verksamheter.

Jag har över 15 års erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med ökad sårbarhet till följd av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med psykiatrisk tilläggsproblematik. Min erfarenhet är främst att arbeta med människor med komplexa behov.

Min erfarenhet är att det krävs välfyllda verktygslådor för att kunna ge ett individanpassat stöd till en annan människa. Vi behöver ha verktyg för att hantera, även utmanande situationer, på ett sätt som fungerar och som vilar på en empatiskt och humanistisk människosyn.

Jag har sedan 2008 arbetat med implementering av Lågaffektivt Bemötande i olika former av verksamheter. Detta har jag gjort i rollen som Verksamhetspedagog, Verksamhetschef (LSS 9:8) och handledare.

Jag har lång erfarenhet av att utbilda, handleda och implementera Lågaffektivt Bemötande, främst inom LSS (Barn/Vuxen ), HVB ( Barn och Ungdom), Tränings -särskola

Hur arbetar jag med Lågaffektivt Bemötande i Vardagen?

Empatiskt förhållningssätt 

Kartläggning av stress & belastningsfaktorer

Lågaffektiva Strategier (tex Studio III)

Autonomistödjande Pedagogik

Utveckling av funktionell Kommunikation (PECS)

Kunskap om NPF  – anpassningar av miljön

Kunskap om Stress och Belastning 

PERMA 

Övrigt ;

Certifierad Studio III tränare.

Jag utför även uppdrag som Konsult för STUDIO III   https://www.studio3.org/

 

Linkedin

https://se.linkedin.com/in/jennie-linde-6b113a143