Om

Jag driver företaget Lågaffektivt Bemötande i Vardagen för att kunna erbjuda skräddarsydda alternativ.

Vill du boka utbildning/föreläsning, handledning eller stöd i implementeringen av Lågaffektivt Bemötande?

 

Använd formuläret Kontakta oss

eller mail kontakt@jennielinde.com

 

Bakgrund

Jag är pedagog med 14 års erfarenhet av att arbeta med människor med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/psykiatriska diagnoser.

Min erfarenhet är främst att arbeta med människor som omgivningen upplever problematiskt att hantera på grund av beteenden som är utmanande för omgivningen. Beteenden som ofta är direkt kopplade till en allt för hög stress och belastning och en allt för låg kravanpassning och upplevelse av kontroll för individen själv.

För att kunna skapa en fungerande vardag krävs välfyllda verktygslådor.

Att identifiera stress-/belastningsfaktorer, anpassning av krav och miljön runt individen har varit centralt. Likaså;

Empatiskt förhållningssätt

Kartläggning av stress & belastningsfaktorer

Lågaffektiva Strategier

Tydliggörande Pedagogik

Utveckling av funktionell Kommunikation

 

Jag har sedan 2008 arbetat med implementering av Lågaffektivt Bemötande i olika verksamheter

Jag har lång erfarenhet av att utbilda, handleda och implementera Lågaffektivt Bemötande yrkesverksamma inom;

LSS (Barn-Vuxen )HVB ( Barn och Ungdom), Tränings- särskola.

Övrigt ;

Certifierad Studio III tränare. Läs mer om STUDIO III     https://www.studio3.org/

Tydliggörande Pedagogik (TEACCH inspirerat)

PECS (Funktionell tvåvägskommunikation)