Om

Jag driver företaget Lågaffektivt Bemötande i Vardagen för att kunna erbjuda skräddarsytt stöd.

Jag har över 15 års erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med ökad sårbarhet i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med psykiatrisk tilläggsproblematik. Min erfarenhet är främst att arbeta med människor med komplexa behov.

För att kunna ge stöd till en fungerande vardag krävs välfyllda verktygslådor. Vi behöver ha verktyg för att hantera, även utmanande situationer, på ett sätt som fungerar och som vilar på en empatiskt och humanistisk människosyn.

Jag har sedan 2008 arbetat med implementering av Lågaffektivt Bemötande i olika former av verksamheter. Detta har jag gjort i rollen som pedagog, Verksamhetschef (LSS ) samt handledare

Jag har lång erfarenhet av att utbilda, handleda och implementera Lågaffektivt Bemötande i verksamheter inom LSS (Barn-Vuxen ), HVB ( Barn och Ungdom), Tränings-särskola

Hur arbetar jag med Lågaffektivt Bemötande i Vardagen?

Empatiskt förhållningssätt 

Kartläggning av stress & belastningsfaktorer

Lågaffektiva Strategier (tex Studio III)

Tydliggörande, individanpassad Pedagogik

Utveckling av funktionell Kommunikation

Kunskap om NPF 

Kunskap om Stress och Belastning 

PERMA 

Övrigt ;

Certifierad Studio III tränare.

Jag utför även uppdrag som Konsult för STUDIO III   https://www.studio3.org/