Om

Jag driver mitt företag för att kunna erbjuda skräddarsytt stöd till olika typer av verksamheter.

Jag har över 15 års erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna som behöver stöd utifrån en ökad sårbarhet (tex, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, trauma, intellektuella funktionsnedsättning, psykiatriska diagnoser)

För att kunna ge individuellt anpassat stöd krävs välfyllda verktygslådor, kunskap om individen och förståelse för sambandet mellan stress och utmanande beteende.

Utgångspunkten i mitt arbete vilar på en humanistisk människosyn.

Jag har sedan 2008 arbetat aktivt med implementering av Lågaffektivt Bemötande och Pedagogik i olika verksamheter. Detta har jag gjort i roller som Verksamhetspedagog, Verksamhetschef, Pedagogiksamordnare, Handledare, samt Metodgarant Lågaffektivt Bemötande inom HVB.

Jag utbildar, handleder och implementerar arbetssättet inom LSS (Barn/Vuxen ), HVB , Skola, Personlig assistans, SoL – verksamheter, SIS Ungdomsvård

Lågaffektivt Bemötande och Pedagogik i Vardagen – vad innebär det?

Empatiskt förhållningssätt 

Kartläggning av stress & belastningsfaktorer

Lågaffektiva Strategier (tex Studio III)

Autonomistödjande Pedagogik

Utveckling av funktionell Kommunikation (PECS)

Kunskap om NPF  – anpassningar av miljön

Kunskap om Stress och Belastning 

PERMA – för att sänka stress och öka välmåendet