Konsten att göra rätt sak vid rätt tillfälle

För att få en vardag att genomsyras av Lågaffektivt Bemötande krävs att vi vet när vi kan, vad vi kan och vad vi skall undvika att göra i olika situationer.

Att få en vardag att genomsyras av Lågaffektivt Bemötande kräver en hög grad av följsamhet.

En Lågaffektiv Vardag är inte fri från krav. En Lågaffektiv vardag tillåter att vi som omgivning säger nej och har förväntningar och planer för dagen.
En Lågaffektiv Vardag innebär dock också att vi kravanpassar, pedagogiskt tydliggör kraven och att vi undviker att nej upplevs som en obegriplig tillrättavisning.

En vanlig missuppfattning av Lågaffektivt Bemötande är att det innebär att inte göra något alls.

I mitt implementeringsarbete tar jag ofta hjälp av Bo Hejlskov Elvéns Verktygslådor

– ett konkret sätt att säkra att vi har de bästa verktygen för att kunna;

Hantera – Utvärdera – Förändra

Att sortera upp våra intentioner, våra förväntningar på oss själva som professionella och/eller föräldrar i dessa verktygslådor är ett bra sätt att konkretisera vad och när vi gör vad.

När Lågaffektivt Bemötande genomsyrar vardagen har vi sorterat upp så att vi vet vad det innebär att hantera situationer som uppstår , hur vi utvärderar och hur vi förändrar det som inte fungerar.  Om vi behöver förändra behöver vi veta vad vi kan förändra och hur vi förändrar.

Och framöverallt när vi kan förändra.

‘When a person is drowning, that is not the best time to teach them how to swim’ Pitonyak 2004

Läs mer av Davik Pitonyak

http://dimagine.com/wp-content/uploads/2018/03/Jumping.pdf

Läs mer om Lågaffektivt Bemötande
https://hejlskov.se/lagaffektivt-bemotande/