Lågaffektivt Bemötande i Vardagen

Konsten att göra rätt sak vid rätt tillfälle

”When a person is drowning, that is not the best time to teach them how to swim” David Pitoniak 2004

Att få en vardag att genomsyras av Lågaffektivt Bemötande kräver en hög grad av empati, följsamhet och pedagogiskt stöd.

Lågaffektivt Bemötande i vardagen innebär att vi hanterar situationer som uppstår ,  vi utvärderar vad som hände och försöker att förstå varför det hände och hur vi på bästa sätt förändrar det som inte fungerar.  

Om vi behöver förändra behöver vi veta vad vi kan förändra och hur vi förändrar. Och framförallt när vi kan förändra.

http://dimagine.com/wp-content/uploads/2018/03/Jumping.pdf