Lågaffektivt Bemötande och Pedagogik

Konsten att göra rätt sak vid rätt tillfälle

En vardag, som genomsyras av Lågaffektivt Bemötande och autonomistödjande Pedagogik kräver en hög grad av empati, flexibilitet och nyfikenhet från omgivningen.

Lågaffektivt Bemötande innebär att vi hanterar situationer som uppstår utifrån kunskap om affektsmitta, stress och belastning. Vi tar vårt professionella ansvar, även  när det är som svårast.

Vi behöver därefter utvärdera situationen, försöka förstå vad som hände och leta orsaker till varför det hände.

Först därefter kan vi skapa en plan för förändring, så att det inte uppstår igen.

Autonomistödjande Pedagogik är ett bra komplement för att nå en lågaffektiv vardag.