Tjänster

Handledning

Handledning, med inslag av utbildning

Handledning till Ledningsfunktioner

Handledning personalgrupp

Handledande stöd i verksamheten

Handledning i ärende

Handledning efter incident

Stöd vid upprättande av handlingsplaner

Stöd vid anpassningar av den fysiska miljön.

Utbildning

Lågaffektivt Bemötande

Tydliggörande Pedagogik

NPF

Studio III

Certifierad tränare och Konsult för Studio3.org

https://www.studio3.org/

Studio lll 3 dagars Utbildning

Verksamheter

LSS

HVB

Skola

Särskola

Förskolan

Psykiatri


Hör gärna av dig så berättar jag mer!