Tjänster

Handledning

Utbildning

Föreläsning

Från teori till praktik – implementeringsstöd i verksamheten

  • Lågaffektivt Bemötande – hantering av utmanande beteende

  • Stöd och Pedagogik – i arbetet med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Flickor och kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – bemötande och stöd

  • Stöd och Pedagogik – för en tryggare vardag

  • Stöd och Pedagogik – vid ökad sårbarhet och trauma 

  • Tydliggörande Pedagogik

  • PERMA – en modell för att öka välbefinnandet och sänka stress 

Certiferad Studio lll tränare

https://www.studio3.org/

 

kontakt@jennielinde.com

Tel. 0704 -130952


%d bloggare gillar detta: