Tjänster

Jag erbjuder även Handledning och kortare Utbildningsinsatser via Skype

Handledning, med inslag av utbildning

Handledning till Ledningsfunktioner

Handledning personalgrupp

Handledande stöd i verksamheten

Handledning i ärende

Handledning efter incident

Stöd vid upprättande av handlingsplaner

Stöd vid anpassningar av den fysiska miljön.

Utbildning

Lågaffektivt Bemötande

Tydliggörande Pedagogik

NPF – kunskap om Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar

NPF – säkring ( skola/boende)

Studio III – hantering av utmanade beteende

Certifierad tränare och Konsult för Studio3.org

https://www.studio3.org/

Studio lll 3 dagars Utbildning

Hör gärna av dig så berättar jag mer!