Blogg

Senaste inläggen

Introduktion till nyanställda – ” Här sträcker vi ut en hand när den behövs”

Är du med på det? Kan du ställa upp på det? Lågaffektivt bemötande får aldrig innebära att vi inte gör något alls. Det får aldrig bli ett låt-gå förhållningssätt. Ett låt-gå förhållningssätt är övergivande. Att överge någon när affekten stiger bidrar inte till det stöd och den stöttning som individen behöver. Ibland behöver man lämna […]