Blogg

Senaste inläggen

Orimlig

Flickor och kvinnor med ADHD/Autism behöver bemötas utifrån deras behov, ett bemötande som är i samklang med deras perspektiv på stress i vardagen. Vi var mycket kvar att lära oss. Hon vill tagga ner hon vill men kan inte Hon längtar efter det Men hittar inte rätt styr inte så enkelt trots att hon ser […]